1998
Een veld met bloeiend blauwmaanzaad. Er zijn maar een paar boeren op het Hogeland.
die dit gewas in die tijd verbouwden .Na één dag bloei vallen de bloemen af.