december 24

1998
Schoffelen in het blauwmaanzaad kan als het gewas zo hoog is niet meer mechanisch.
Dus wordt het handwerk.  En als ik mij  goed herinner vond Ron dit karwei om meerdere
redenen ” slaapverwekkend “