febr 25

2018-02-24 T 17.34.32
Op de verjaardag van mijn kleinzoon bereikte het geluid van spelende kinderen en de gesprekken
van de andere aanwezigen een zodanig geluidsniveau dat ik mij af en toe even in gang terugtrok.
Het raam van de voordeur was beslagen, maar één ruitje was schoon geveegd en dit was voor
mij de aanleiding om toch weer de telefoon te pakken en kijken of ik een opname kon maken.
Alleen het raam was niet genoeg en een vrouw met een hond liep net niet goed in beeld.
Maar met deze 2 personen in beeld ben ik gestopt en een glas wijn gaan halen.