jan09


2018-01-09 LV 12:57:38
Vandaag aan de dag zien wij in Groningen bij boerderijen deze mooie kleine windmolens staan.
Het gezegde ” En de boer hij ploegde voort ” verandert nu in
” De boer draait met alle winden mee “.