oktober 21

2018-1021 T 18:36:!2
De afgelopen week ben ik in Frankrijk en Duitsland geweest en heb veel gefotografeerd.
Een aantal van deze opnamen wil ik in dit blog laten zien.
Bij mijn vriend Geus zat ik aan mijn eerste glas wijn toen de zon onderging en in de kamer
op de muur scheen.