200612 LV 21.58.09
Hier nog een opname van de wad met de geulen.