2007
Minerve Fr.
2009
Hallige Hooge met een boerderij op een warft.
2007
Gele mosterd Leens.
2008
Roodbonte Groninger Blaarkop.
2007
Zeug met biggen. Etenstijd .
2004
Blaarkoppen rond de borg Verhildersum in Leens.
2007
Strand Schiermonnikoog.

2007
Riet langs de oever van het Lauwersmeer.
2007
Wad Wierum

2007
Strand Schiermonnikoog.
2007
Paal 2 op Schiermonnikoog.
2007
De HA 31 op de Waddenzee.
2003
Het Lauwersmeer met op de achtergrond Anjum

2007
Laagwater op het wad bij Wierum.
2008
Wolken en hun reflectie op het wad bij Wierum.
2008
Water van de kwelder stoomt in de Dollard.
2007
De chauffeur van de grote truckt, die op de Vliehors rijdt snijdt in de winter in de banden
van de truck gedichten en hier zien wij de resten van een gedicht in het opgedroogde zand.
2006
Zuid-Hollands polderlandschap.
2006
Duinvorming op de Tweede Maasvlakte.
2008
Kwelder boven de Reiderwolderpolder.
2005
Horens Schotse Hooglander

2004
Tussen Winsum en Garnwerd.
2006
Paal Paessens
2007
Wierum
2009
Dijk en kerk bij het wad in Wierum.

2009
Hoogwater en storm bij Holwerd
opname vanuit de auto.
2007
Laagwater.
2007
Op de zandbank.
2007
Gele mosterd Leens
2007
Priel op de kwelder.