december 8

2010
Het landschap op Nordstrandischmoor.
Dit is een van de hallige en heeft geen zeewering van betekenis.
Alleen het houden van schapen is daar mogelijk.