juli 17

2006
De haven van West-Terschelling met zicht op de Waddenzee.