juli 17

2018-07-17 LM 16:48:25
Op deze warme dag ben ik op de kwelder bij Paesens gaan fotograferen.
Er was veel wind en die zorgde ervoor dat het daar goed uit te houden was.
Deze opname is van het gebied dat aan de rechterkant van het pad ligt.