juli 5

2006
Bomen bij de perceelsingangen in de Carel Coenraad polder.
Enkele jaren geleden zijn ze gekapt. Helaas.