juni 12- 2

200612 LV 21.58.09
Hier nog een opname van het wad met de geulen.