maart 4

18-03-04 LV 16:55:26
De kwelder achter Uithuizen ligt er hier heel kaal en droog bij. Alleen in de prielen wat ijs en sneeuw en verder
droog tot aan de rijsdammen.Daar achter zien wij wel dat er ijs op de Waddenzee ligt.
De wind was nog hard en erg koud en ik was er niet op gekleed om
achter naar de rijsdammen te lopen om daar opnamen te maken.