oktober 17 – 3

201017 T 16.07.49
In de omgeving van Holwerd lag een groot perceel met klaver en daarin lagen stroken
met .nu uitgebloeide bloemen en ook zonnebloemen . In die omgeving heb ik nog
enkele van zulke percelen gezien.