oktober 23 – 2

2018-10-23  T  12.46.31
Op de hoek van zijn land staat een echte franse markering