september 3

                                                                                                        2006
                                                                                Opstelling voor een schilderij bij Frans Klerkx
                                                                                                    Paesens-Moddergat