september 6

2007
De chauffeur van de grote truckt, die op de Vliehors rijdt snijdt in de winter in de banden
van de truck gedichten en hier zien wij de resten van een gedicht in het opgedroogde zand.